ทุกๆครั้งที่ผมมองหาหุ้นที่อยู่ในกระแส Megatrend เช่น EV ผมควรจะต้องศึกษาหุ้นที่ทำสินค้าสนับสนุน Megatrend ตรงนี้ไว้ด้วย เพราะส่วนใหญ่หุ้นที่อยู่ในก [...]
RBLX เป็นหุ้นที่เพื่อนๆเสนอเข้ามา และเพื่อนๆ Supporter ในกลุ่ม Deep Dive โหวตให้เป็นหุ้นอันดับ 1 ที่ทุกคนอยากรู้ข้อมูลกันมากที่สุด ดังนั้นวันนี้ผมเ [...]
2 / 2 POSTS