Tag: kex

สำหรับหุ้น KEX จริงๆแล้ว Kerry Express เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในฮ่องกง เข้ามาเปิดธุรกิจขนส่งในไทยปี 2545 แต่ก็เป็นธุรกิจขนส่งธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษ [...]
1 / 1 POSTS