Tag: Biden

เมื่อคืน Biden มีออกมาพูดประกาศแผนลงทุน Infrastructure Plan ครับ มีหลายประเด็นที่นักลงทุนหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะรถ EV ต้องติดตามครับ Biden เปิดการแ [...]
คืนนี้ !!! Biden จะแถลงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งจะรวมโครงการสนับสนุนรถไฟฟ้ามูลค่ากว่า 5.2 ล้านล้านบาท หรือ 174,000 ล้านเหรียญ Biden ต้องก [...]
2 / 2 POSTS