Tag: tech research

หลังจากที่ออกมาลงทุนในตลาดหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศได้ซักระยะหนึ่ง ผมเริ่มเห็นความแตกต่างของหุ้นต่างประเทศที่หาในประเทศไทยไม่ได้ เช่นหุ้นเทคโนโลยีที่ [...]
1 / 1 POSTS